O mne

Terapeut

Nora Greifová (rod. Hrubá) – Dipl. fyzioterapeut a Skenar certifikovaný špecialista (prax od r. 2007)

Záznamy o dosiahnutom vzdelaní

Spolupráca

MUDr. Eva Dúbravová   – FBLR lekár a neurológ
Mgr. Denisa Maderová – psychológ a bodypsychoterapeut