Skenar

Prečo metóda Skenar

Výrazne zlepšuje uzdravovacie schopnosti tela prirodzeným spôsobom. Veľké množstvo zdravotných problémov vyrieši čiastočne alebo úplne.

 • Je neinvazívna
 • Nemá negatívne vedľajšie účinky
 • Nespôsobuje komplikácie
 • Vedie ku zníženiu užívania liekov

Ako to funguje

Pokožka a vnútorné orgány sú úzko späté pomocou nervovej sústavy. Preukázalo sa, že stav vnútorných orgánov je možné regulovať cez pokožku. Práve na tomto základe bola vyvinutá Skenar metóda ako neinvazívny liečebný systém.

Ďalším z účinkov Skenaru je humorálna regulácia – pôsobí na C-vlákna nervovej sústavy. Stimulácia tak umožňuje uvoľňovaniu neuropeptidov (bielkovina, ktorá posilňuje signály medzi neurónmi v mozgu) a endorfínov (tzv. hormón šťastia). Proces pôsobí na všetky chorobné procesy a pomáha udržať telo v uvoľnenom stave.

Iným dôležitým účinkom je úspešná premena adaptačných reakcií organizmu (ide o reakcie na akýkoľvek druh stimulov, ktoré by mohli mať vplyv na zdravotný stav).  Skenar meria odpor pokožky a vytvára impulzy podobné nervovým impulzom. Počas tohto procesu sa odpor pokožky mení. Takto to pokračuje dovtedy, kým sa odpor pokožky prestane meniť podľa princípu biofeedbacku (biologickej spätnej väzby). Ak sú adaptačné reakcie dobre vytrénované, telo sa môže uzdraviť samo a účinnejšie predchádza vzniku rôznych ochorení.

SKENAR  (Samo Kontrolujúci Energo Neuro Adaptačný Regulátor) je možné teraz pochopiť oveľa lepšie. Táto technológia umožňuje reguláciu reakcií tela ich preškolením pomocou elektrických impulzov s využitím biofeedbacku.

Služby Skenarom

Indikácie

 • Bolesť
 • Nervová sústava
 • Kožná sústava
 • Tráviaca sústava
 • Močovo-pohlavná sústava
 • Sústava žliaz s vnútorným vylučovaním
 • Imunitná a miazgová sústava
 • Dýchacia sústava
 • Srdcovo-cievna sústava
 • Oporno-pohybová sústava
 • Poúrazové stavy
 • Prevencia

Vo väčšine prípadov prináša

 • Lepší spánok
 • Zdravší apetít
 • Lepšiu náladu

Aplikácie

 • Prevencia: 1x
 • Akútne ťažkosti: 3-5x (1 cyklus)
 • Chronické ťažkosti: 7x  (2 až 3 cykly)
 • Kozmetika: Ošetrenie tváre s liftingom možno aplikovať aj jednorázovo.

 Skenar je vhodný pre všetky vekové kategórie.
 Skenar možno aplikovať zvyčajne v kombinácii  s Energetickou dekou alebo samostatne.

Kontraindikácie

 • Kardiostimulátor
 • Požitie alkoholického nápoja
 • Psychóza (vážna duševná porucha)
 • Akútne infekčné ochorenia s nevyjasnenou diagnózou
 • Akákoľvek bolesť v oblasti brušnej dutiny, ak nie je diagnostikovaná
 • Trombus (krvná zrazenina); Skenar aplikovaný s určitými obmedzeniami
 • Tehotenstvo; Skenar aplikovaný s určitými obmedzeniami
 • Individuálna neznášanlivosť

Zariadenie RitmScenar Professional

Zariadenie RitmScenar Professional vyvinula lekárska R&D spoločnosť RITM OKB (vynálezcovia Skenaru). Predstavuje jediné originálne zariadenie Skenar na svete s certifikátom CE a ukazuje spôsob terapeutického využitia vyškolenými odborníkmi.

Zariadenia RitmScenar Professional sa používajú na celom svete a čoraz viac zdravotníckych špecialistov využíva Skenar vo svojej každodennej praxi.
Skenar metóda sa na Slovensku praktizuje od roku 2002.

Zariadenie RitmScenar Professional je zaevidované na ŠUKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) pod ŠUKL kódom zdravotníckych pomôcok.