Skenar

Prečo metóda Skenar

Výrazne zlepšuje uzdravovacie schopnosti tela prirodzeným spôsobom. Veľké množstvo zdravotných problémov vyrieši čiastočne alebo úplne.

 • Je neinvazívna
 • Nemá negatívne vedľajšie účinky
 • Vedie ku zníženiu užívania liekov

Vo väčšine prípadov prináša

 • Lepší spánok
 • Zdravší apetít
 • Lepšiu náladu

Jednotlivé služby Skenarom

Ako to funguje

Ľudská koža a vnútorné orgány sú úzko prepojené prostredníctvom nervovej sústavy. Nervová sústava tak zohráva dôležitú úlohu pri regulácii aktivity a stavu vnútorných orgánov. Regulácia vnútorných orgánov cez kožu je iba jedným z dôležitých účinkov liečebného procesu.
V činnosti su mnohé ďalšie procesy – jedným z nich je humorálna regulácia. Skenar pôsobí počas aplikácie na C-vlákna nervovej sústavy, čo umožňuje uvoľňovanie neuropeptidov (bielkovinové molekuly, umožňujúce vzájomnú komunikáciu neurónov) a endorfínov (tzv. hormónov šťastia). Uvoľňovanie neuropeptidov prebieha počas ošetrenia aj po ňom. Proces pôsobí na všetky chorobné procesy a pomáha udržať telo v uvoľnenom stave.
Iným dôležitým účinkom Skenaru  je úspešná premena adaptačných reakcií tela. Adaptačné reakcie sú jedinečné, nešpecifické reakcie tela na akýkoľvek druh stimulov, ktoré môžu mať vplyv na zdravotný stav. Ak sú adaptačné reakcie dobre vytrénované, telo sa môže uzdraviť samo (samoliečba) a účinnejšie predchádza rozvoju rôznych ochorení (posilnenie imunity).
Akronym SKENAR je možné teraz pochopiť oveľa lepšie: Samo Kontrolujúci Energo Neuro Adaptačný Regulátor. Táto technológia umožňuje reguláciu reakcií tela ich preškolením pomocou elektrických impulzov (impulzy obnovujú komunikáciu medzi mozgom a vnútornými orgánmi), podobných nervovým impulzom, s využitím biologickej spätnej väzby.
Ľudské telo, so správnymi stimulmi, je schopné rozdeliť viac vnútorných ozdravovacích zdrojov na urýchlenie regenerácie. Skenar je navrhnutý na uľahčenie tohto procesu a na rýchlejšie dosiahnutie výsledkov než u väčšiny iných terapií.

Indikácie

 • Bolesť
 • Nervová sústava
 • Kožná sústava
 • Tráviaca sústava
 • Močovo-pohlavná sústava
 • Sústava žliaz s vnútorným vylučovaním
 • Imunitná a miazgová sústava
 • Dýchacia sústava
 • Srdcovo-cievna sústava
 • Oporno-pohybová sústava
 • Poúrazové stavy
 • Prevencia


Skenar je vhodný pre všetky vekové kategórie.
Skenar je vhodné aplikovať v kombinácii  s Energetickou dekou alebo samostatne.

Aplikácie

 • Prevencia: 1x
 • Akútne ťažkosti: 3-5x (1 cyklus)
 • Chronické ťažkosti: 6-7x  (2 až 3 cykly)
 • Psychická pohoda: individuálne
 • Kozmetika: individuálne

Kontraindikácie

 • Kardiostimulátor
 • Požitie alkoholického nápoja
 • Psychóza (vážna duševná porucha)
 • Akútne infekčné ochorenia s nevyjasnenou diagnózou
 • Akákoľvek bolesť v oblasti brušnej dutiny, ak nie je diagnostikovaná
 • Trombus (krvná zrazenina); Skenar aplikovaný s určitými obmedzeniami
 • Tehotenstvo; Skenar aplikovaný s určitými obmedzeniami
 • Individuálna neznášanlivosť

Zariadenie RitmScenar Professional

Zariadenie RitmScenar Professional vyvinula lekárska R&D spoločnosť RITM OKB (vynálezcovia Skenaru). Predstavuje jediné originálne zariadenie Skenar na svete s certifikátom CE a ukazuje spôsob terapeutického využitia vyškolenými odborníkmi.

Zariadenia RitmScenar Professional sa používajú na celom svete a čoraz viac zdravotníckych špecialistov využíva Skenar vo svojej každodennej praxi.

Skenar metóda sa na Slovensku praktizuje od roku 2002.

Zariadenie RitmScenar Professional je zaevidované na ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) pod ŠÚKL kódom zdravotníckych pomôcok.