Skenar  terapia

Prečo Skenar terapia

 • Je neinvazívna
 • Nemá negatívne vedľajšie účinky
 • Vedie ku zníženiu užívania liekov
 • Možno ňou značne skrátiť dobu uzdravovania

Jednotlivé služby Skenarom

Indikácie liečby

 • Bolesť
 • Poúrazové a pooperačné stavy
 • Oporno-pohybová sústava
 • Nervová sústava
 • Kožná sústava
 • Tráviaca sústava
 • Močovo-pohlavná sústava
 • Sústava žliaz s vnútorným vylučovaním
 • Imunitná a miazgová sústava
 • Dýchacia sústava
 • Srdcovo-cievna sústava
 • Prevencia

 

Skenar terapiu je vhodné aplikovať v kombinácii  s Energetickou dekou alebo samostatne.                                                                                                                            Je vhodná pre všetky vekové kategórie.

Vo väčšine prípadov prináša

 • Lepší spánok
 • Zdravší apetít
 • Lepšiu náladu

Kontraindikácie liečby

 • Kardiostimulátor
 • Požitie alkoholického nápoja
 • Psychóza (vážna duševná porucha)
 • Akútne infekčné ochorenia s nevyjasnenou diagnózou
 • Akákoľvek bolesť v oblasti brušnej dutiny, ak nie je diagnostikovaná
 • Trombus (krvná zrazenina); Skenar aplikovaný s určitými obmedzeniami
 • Tehotenstvo; Skenar aplikovaný s určitými obmedzeniami
 • Individuálna neznášanlivosť

Ako to funguje

Ľudské telo, so správnymi stimulmi, je schopné rozdeliť viac vnútorných ozdravovacích zdrojov na urýchlenie regenerácie.
Skenar, novodobý druh elektroliečby, je navrhnutý na uľahčenie tohto procesu a na rýchlejšie dosiahnutie výsledkov než u väčšiny iných terapií.

 

Ľudská koža a vnútorné orgány sú úzko prepojené prostredníctvom nervovej sústavy. Nervová sústava tak zohráva dôležitú úlohu pri regulácii aktivity a stavu vnútorných orgánov. Regulácia vnútorných orgánov cez kožu je iba jedným z dôležitých účinkov liečebného procesu.
 
V činnosti su mnohé ďalšie procesy – jedným z nich je humorálna regulácia. Skenar pôsobí počas aplikácie na C-vlákna nervovej sústavy, čo umožňuje uvoľňovanie neuropeptidov (bielkovinové molekuly, umožňujúce vzájomnú komunikáciu neurónov) a endorfínov (tzv. hormónov šťastia). Uvoľňovanie neuropeptidov prebieha počas ošetrenia aj po ňom. Proces pôsobí na všetky chorobné procesy a pomáha udržať telo v uvoľnenom stave.
 
Iným dôležitým účinkom Skenaru  je úspešná premena adaptačných reakcií tela. Adaptačné reakcie sú jedinečné, nešpecifické reakcie tela na akýkoľvek druh stimulov, ktoré môžu mať vplyv na zdravotný stav. Ak sú adaptačné reakcie dobre vytrénované, telo sa môže uzdraviť samo (samoliečba) a účinnejšie predchádza rozvoju rôznych ochorení (posilnenie imunity).
Akronym SKENAR je možné teraz pochopiť oveľa lepšie: Samo Kontrolujúci Energo Neuro Adaptačný Regulátor. Táto technológia umožňuje reguláciu reakcií tela ich preškolením pomocou elektrických impulzov (impulzy obnovujú komunikáciu medzi mozgom a vnútornými orgánmi), podobných nervovým impulzom, s využitím biologickej spätnej väzby.
 

Zariadenie RitmScenar Professional

Zariadenie RitmScenar Professional vyvinula lekárska R&D spoločnosť RITM OKB (vynálezcovia Skenaru). Predstavuje jediné originálne zariadenie Skenar na svete s certifikátom CE a ukazuje spôsob terapeutického využitia vyškolenými odborníkmi.

Zariadenia RitmScenar Professional sa používajú na celom svete a čoraz viac zdravotníckych špecialistov využíva Skenar vo svojej každodennej praxi.

Skenar metóda sa na Slovensku praktizuje od roku 2002.

Zariadenie RitmScenar Professional je zaevidované na ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) pod ŠÚKL kódom zdravotníckych pomôcok.