Kontakt

Nora Greifová - Dipl. fyzioterapeut a Skenar certifikovaný špecialista

+421 902 898 000

Mikovíniho 6,  900 21  Svätý Jur

www.bioregeneracia.sk