Spolupráca

Spolupráca

  • MUDr. Eva Dúbravová                   –  FBLR lekár a neurológ; Bratislava
  • MUDr. Adam Hochel PhD. MPH  –  chirurg; 1-DAY Medical Center, s.r.o., Bratislava
  • MUDr. Zuzana Varínska Reiner   –  FBLR lekár; Bratislava
  • MUDr. Anna Perželová                 –   vedecká pracovníčka; LF UK, Bratislava
  • PhDr. Denisa Maderová               –   psychológ a bodypsychoterapeut; Sunrise centrum, Bratislava
  • www.bezbolestichrbta.sk