Terapeut

Terapeut

Nora Greifová (rod. Hrubá) – Diplomovaný fyzioterapeut a Skenar certifikovaný špecialista

Záznamy o dosiahnutom vzdelaní