Terapeut

Terapeut

Nora Greifová (rod. Hrubá) – Diplomovaný fyzioterapeut a Skenar certifikovaný špecialista

Záznamy o dosiahnutom vzdelaní

Spolupráca

  • MUDr. Eva Dúbravová   – FBLR lekár a neurológ
  • MUDr. Zuzana Varínska Reiner – FBLR lekár
  • Mgr. Denisa Maderová – psychológ a bodypsychoterapeut
  • www.bezbolestichrbta.sk